• Kulturní dům Radost

 • image1
 • První stavba pro kulturní vyžití havířovanů, dokončena v r. 1956. Původně kino a taneční sál, po rekonstrukci, dokončené v r. 2007, Kulturní dům...
 • Prohlídka
 • Ulice V Parku

 • image2
 • Krátká ulice, rozdělená parkem na dvě části, se zřejmě nejbohatší výzdobou domů, především s budovatelskými motivy...
 • Prohlídka
 • Škola Na Nábřeží

 • image3
 • Nejstarší základní škola v chráněné zóně Sorely, v ulici Na nábřeží, v provozu od roku 1955. Zdobená sgrafitim a sochami...
 • Prohlídka

Havířovská SORELA

Část Havířova, postavena v 50. letech ve stylu socialistického realismu, byla v r. 1992 vyhlášena chráněnou zónou s názvem SORELA.
Zóna je ohraničena na jedné straně lesoparkem Stromovka, na straně druhé meandrami Lučiny. Na severozápadě (směrem od Ostravy) je do chráněného území zahrnut zámek a kostel sv. Anny, na jihovýchodě památková zóna končí kinem Centrum.
Oblast Sorely je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením - širokými bulváry a vedle toho uzavřenými dvory, vystavěnými s důrazem na symetrii, s bohatou výzdobou a s velkým množstvím zeleně.

SORELA - architektura 50. let minulého století.

V tehdejším Československu používaný název SORELA vznikl, podle jednoho zdoje z počátečních písmen slov SOcialistický REaLismus v Architektuře, podle jiného zdroje ze slov SOcialistický REalismus a poslední slabika je první slabikou příjmení architekta LAkomého.
Časově je vznik SORELY úzce svázán s nástupem režimu po r. 1948, ale je podmíněn i obecnými směry v architektuře světové. U nás šlo o import stalinistického sovětského stylu, ovlivněného českou renesanci a lidovou architekturou.
Ve světě je tato architektura (v místních specifických obměnách) známá jako tradicionalismus, v Německu jako poválečná moderna. Stavby v tomto stylu naleznete v Rakousku, Maďarsku, Polsku, Německu, Francii. Francouzské město Le Havre, zničené ve II. sv. válce a znovu postavné v létech 1945 - 1964 podle projektů arch. Auguste Perreta, v tomto stylu, je zařazeno do seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO.
Tato architektura se vyznačuje zástavbou podle antických pravidel kompozice, se silným důrazem na symetrii a pravidelnost městského půdorysu. Vyznačuje se širokými hlavními bulváry a vedle nich uzavřenými, velkými a klidnými dvory, vše s velkým množstvím zeleně, s domy výrazně dekorativně zdobenými přírodními, historickými a u nás v té době samozřejmě i budovatelskými motivy, se sgrafitovou a sochařskou výzdobou, ozdobnými mřížemi a zábradlím balkónů, to vše často inspirované lidovou architekturou, u nás zejména jihočeskou.
V barevnosti se prosazovaly světlé pískové a okrové odstíny barev, v kombinaci s červeno-hnědou a bílou.
Nejznámějšími a nejvýznamnějšími zástupci architektury SORELA u nás, jsou města Havířov a Ostrava-Poruba (částečně také Karviná), vybudovaná při rychlém rozvoji těžkého průmyslu na Ostravsku. Dále je to město Ostrov, částečně Kladno, Lidice, Odolená voda, v Praze Hotel International. Na Slovensku Handlová, Nová Dubnica, nějaké stavby v Bratislavě...


 • Podloubí

 • image1
 • Počátek památkové zóny na vjezdu do Havířova směrem od Ostravy. Symetricky naproti sobě stojící domy s podloubím...
 • Prohlídka
 • Hlavní třída

 • Hlavní třída
 • Hlavní třída (původně Gottwaldova třída), čtyřproudá ulice rozdělená středovým trávníkem, vedoucí centrem Havířova...
 • Prohlídka
 • Lučina

 • image3
 • Lučina - obytný dům, ve spodní části s občanskou vybaveností - původně několik restaurací a holičství, dnes obchod a služby...
 • Prohlídka